تفاوت های بین پرینتر لیزری , جوهرافشان و دستگاه کپی دیجیتال